• Ogrody od a do z

Najczęściej kupowane

Przy opisach roślin podana jest strefa klimatyczna - określa ona w przybliżeniu jak odporna na mróz jest dana roślina. Na mrozoodporność roślin ma wpływ wiele czynników (np. wilgotność, wiatr, pokrywa śnieżna, długość mrozów, rodzaj gleby, nawożenie, wiek roślin). Z doświadczeń wynika, że rośliny ze stref 4, 5, 6 wytrzymuja bez problemu nasze zimy, oczywiście zawsze mogą się zdarzyć jakieś wyjątki powodowane czynnikami wymienionymi powyżej. Rośliny strefy 7 wymagają już lekkiego okrycia na zimę a ze strefy 8 solidnego zabezpieczenia przed mrozem. Poniższa tabelka pokazuje zakresy temperatur w stopniach celcjusza poszczególnych stref.

 

Strefa  3    od -40 do -35

Strefa  4    od -35 do -29

Strefa  5    od -29 do -23

Strefa  6    od -23 do -18

Strefa  7    od -18 do -12

Strefa  8    od -12 do  -7

Strefa  9    od  -7  do  -1

Strefa10    od  -1  do +5